Uczeń biorący udział w zajęciach "Algorytmika i programowanie" rozwiązuje zadania podczas gry w "Scottie Go! EDU".

Pierwszy cykl zajęć grupy algorytmicznej za nami! Uczniowie z klas 7 uczestniczący w zajęciach "Algorytmika i programowanie" przez pierwsze tygodnie roku szkolnego uczyli się programowania w środowisku Scottie Go! EDU.

Zbieranie części zamiennych rozrzuconych na wszystkich kontynentach to zadania dla uczniów zawarte w aplikacji Scottie Go! EDU która służy również do zeskanowania rozwiązania ułożonego z bloczków. Po zainstalowaniu aplikacji na urządzeniu, uczeń wybiera zadanie i układa program z bloczków, który jest jego rozwiązaniem (to programowanie aktywności Scottiego). Następnie skanuje ułożone bloczki wykonując zdjęcie lub rejestrując wideo. Scottie wykona na ekranie ułożony program. Każdy program rozpoczyna się od bloczka START i kończy bloczkiem KONIEC. Między nimi uczeń wstawia bloczki z poleceniami, z których część wymaga dodania parametru, np. ilości kroków, które bohater musi pokonać. Bloczki umożliwiają również wchodzenie w interakcje z dodatkowymi postaciami i obiektami. Jeśli program został ułożony poprawnie i Scottie wykona zadanie w aplikacji to na ekranie pojawią się 3 gwiazdki. Jeżeli na ekranie pojawią się 2 lub 1 gwiazdka, oznacza to, że program należy zoptymalizować. Aplikacja informuje o nieprawidłowym rozwiązaniu zadania i zachęca do jego poprawy aby przejść na kolejny poziom.

Dobra zabawa połączona z nauką programowania to doskonały pomysł na podnoszenie kompetencji informatycznych oraz zdobywania wiedzy niezbędnej do odkrywania kolejnych języków programowania.