Uczestnicy Wojewódzkiego Konkursu "Polacy, których poznać warto" – Mikołaj Kopernik! prezentują się do zdjęcia z nagrodami.
29 listopada w Zespole Kształcenia i Wychowania w Stężycy odbył się XXII Wojewódzki Konkurs "Polacy, których poznać warto" – Mikołaj Kopernik. Naszą szkołę reprezentowało 4 uczniów: Marta Szymanowska z klasy 4a, Wiktoria Wiczkowska z klasy 5b, Lena Ciechanowska z klasy 8b oraz Piotr Wesołowski z klasy 8a. Zadania przygotowane przez organizatorów nie były łatwe i wymagały rozległej wiedzy o "naszym" Patronie, a uczestnicy zmagali się z nimi dwuetapowo: I etap – test dla wszystkich uczestników, II etap – finał dla pięciu najlepszych uczniów z każdej kategorii wiekowej. Formuła finału zakładała udzielenie odpowiedzi ustnych na 2 pytania (w drodze losowania) oraz wykonanie  zadania praktycznego dotyczącego znajomości Układu Słonecznego. Do drugiego etapu zakwalifikował się Piotr Wesołowski, który wyśmienicie poradził sobie z wylosowanymi zagadnieniami i zwyciężył w kategorii klas 7 – 8. Jesteśmy dumni z naszych uczniów, którzy wykazali się dużą wiedzą i odwagą. Życzymy wielu sukcesów!