Uczniowie – członkowie Szkolnego Klubu Mediacji prezentują się do zdjęcia w koszulkach z logo klubu.

W dniach od 20.11 do 30.11.2023 r. realizowaliśmy Szkolne Dni Profilaktyki i Mediacji pod hasłem "Przemoc boli – nie stój z boku – reaguj!", w czasie których skupiliśmy nasze działania na przeciwdziałaniu przemocy i agresji oraz wprowadzeniu w szkole mediacji rówieśniczych jako alternatywnej formy rozwiązywania konfliktów. W czasie Szkolnych Dni Profilaktyki wychowawcy klas, pedagog szkolny i psycholog prowadzili zajęcia profilaktyczno – edukacyjne z uczniami nt. "Przemoc boli, mediacje rówieśnicze". W klasach młodszych uczniowie poznawali tajniki "minimediacji". Uczniowie rozmawiali nt. rodzajów przemocy, reagowania w sytuacjach, gdy ktoś doznaje przemocy, możliwości szukania pomocy i sposobów rozwiązywania konfliktów. Uczniowie przygotowali także ciekawe gazetki w swoich salach związane z realizowanym tematem.

Uczniowie uczestniczyli również w warsztatach prowadzonych przez przeszkolonych mediatorów rówieśniczych z IV Liceum Ogólnokształcącego w Gdańska, uczących się w klasie o profilu prawniczo – mediacyjnym. Dzięki spotkaniu z naszymi gośćmi uczniowie poszerzyli swoja wiedzę nt. roli mediatora, zasad prowadzenia mediacji, obserwowali symulacje mediacji szkolnych, wykonywali plakaty związane z mediacjami. Młodzież, która odwiedziła naszą szkołę dnia 28 listopada wraz ze swoim opiekunem p. Katarzyną Stryjek – doświadczonym mediatorem z Gdańskiego Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej, jeszcze bardziej przekonała uczniów "Dwójki" do korzyści płynących z mediacji.

Z etapami wprowadzania mediacji rówieśniczych w naszej szkole i ich celem zostali również zapoznani rodzice podczas ostatniej wywiadówki. Rodzice oraz uczniowie otrzymali także ulotki informacyjne dotyczące celu i korzyści wynikających z mediacji. Jesteśmy w trakcie tworzenia Szkolnego Klubu Mediacji Rówieśniczych "Dwójka mediuje". W bieżącym roku szkolnym kilku nauczycieli uczestniczyło w szkoleniu na mediatorów szkolnych w Gdańskim Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej i to oni będą towarzyszyli mediatorom rówieśniczym w prowadzeniu mediacji wśród uczniów.

W ramach naszych działań profilaktycznych 10 uczniów wybranych przez swoich kolegów i koleżanki z klas 5 – 8 rozpoczęło szkolenie na mediatorów rówieśniczych. Został również przeprowadzony konkurs plastyczny na logo Szkolnego Klubu Mediacji. Zakupiono koszulki z opracowanym logo Klubu, które będą znakiem rozpoznawczym mediatorów rówieśniczych.

Mamy nadzieję, że w naszej szkole będzie jak najmniej konfliktów i że w porę będziemy mogli reagować i skutecznie szukać rozwiązań wszelkich nieporozumień. Stosując mediacje rówieśnicze możemy osiągnąć porozumienie i stworzyć przyjazną, opartą na wzajemnym szacunku i empatii, atmosferę w szkole i do tego dążymy.