Członkowie Szkolnego Klubu Mediacji Rówieśniczych "Dwójka Mediuje" prezentują się do zdjęcia.

W dniach: 04.12, 07.12 i 08.12.2023 r. w naszej szkole przeprowadzono szkolenie kandydatów na mediatorów rówieśniczych. Kandydaci zostali wytypowani przez uczniów szkoły za pomocą anonimowych ankiet. Następnie, panie Katarzyna Mielewczyk – pedagog szkolny i Marzena Kordyl – psycholog przystąpiły do realizacji trzydniowego szkolenia kandydatów. Podczas tych dni wyłonieni kandydaci zdobyli wiedzę na temat:

  • podstawowych wiadomości dotyczących sytuacji konfliktów, emocji w konfliktach i konstruktywnych sposobów komunikowania się,
  • zasad i przebiegu mediacji rówieśniczej,
  • roli i zadań mediatora rówieśniczego,
  • treningu mediacji,
  • sposobów mediacji w szkole.

Niedawno powstał Szkolny Klub Mediacji Rówieśniczych "Dwójka Mediuje", w którym funkcję mediatorów rówieśniczych pełnią uczniowie: Viktoria Kurowska (5a), Zuzanna Gruba (5a), Wiktoria Wiczkowska (5b), Alicja Marszk (6a), Laura Wróbel (6b), Zosia Formela (7b), Maja Kreft (7b), Zosia Szuman (8a), Piotr Wesołowski (8a) i Julian Stech (8b). Cieszymy się, że alternatywną metodą dla tradycyjnych sposobów rozstrzygania sporów w naszej szkole jest mediacja. Stosowanie mediacji w szkole przynosi wiele pozytywnych aspektów m.in.: kształtuje umiejętności konstruktywnego podejścia do konfliktów, sprzyja tworzeniu bezpiecznej i przyjaznej szkoły, a także wzmacnia kompetencje społeczne w środowisku szkolnym. Mediacja wprowadza kulturę dialogu i współodpowiedzialności za kształtowanie klimatu w szkole, angażuje uczniów do wspólnego poszukiwania rozwiązań, a także sprzyja budowaniu prawidłowych relacji nawet w sytuacjach sporu.

Mediatorkami szkolnymi, edukatorkami, a zarazem opiekunkami naszych mediatorów rówieśniczych są: p. Katarzyna Mielewczyk, p. Marzena Kordyl, p. Justyna Plichta i p. Agnieszka Szmit, które również sprawują kontrolę nad przestrzeganiem zasad kodeksu etyki, standardów i procedur prowadzenia mediacji w szkole.
Przeszkoleni mediatorzy rówieśniczy zostali przedstawieni społeczności szkolnej w czasie apelu, który odbył się dnia 14 grudnia.