Uczniowie, którzy zostali nagrodzeni w Szkolnym Konkursie Plastycznym na logo Szkolnego Klubu Mediacji Rówieśniczych "Dwójka Mediuje" prezentują się do zdjęcia.

W ostatnim czasie zorganizowano w naszej szkole konkurs plastyczny na logo Szkolnego Klubu Mediacji Rówieśniczych "Dwójka Mediuje". Konkurs miał na celu:

  • promocję idei mediacji i polubownych sposobów rozwiązywania sporów wśród dzieci i młodzieży;
  • uwrażliwienie na kwestie porozumienia bez przemocy;
  • pobudzenie aktywności twórczej;
  • rozwijanie myślenia kreatywnego;
  • rozwijanie wrażliwości estetycznej.

Uczestnikami konkursu byli uczniowie z klas 4 – 8. Projekty oceniane były zgodnie z następującymi kryteriami: zgodność projektu z danymi naszej szkoły, oryginalność autorskiego znaku, łatwość zapamiętywania, czytelność i funkcjonalność projektu oraz estetyka wykonania. Na konkurs wpłynęło ok. 70 prac uczniów. Wszystkie prace były kreatywne i oryginalne.

I miejsce zajęło logo Julii Treder z klasy 6b, stając się tym samym znakiem rozpoznawczym Klubu Mediacji Rówieśniczych naszej szkoły. Wybrane logo zostało umieszczone między innymi na koszulkach naszych mediatorów rówieśniczych. Jury wyróżniło także prace: Alicji Marszk (6a), Karoliny Wica (5a), Maksymiliana Trepczyka (7a), Julii Kasperek (7a), Mai Treder (5a) oraz Konstancji Wilkowskiej (6a).

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie!