Prelegentka p. Ewa Włodarska rozmawia z uczennicami z klas 6 na temat dojrzewania.

Dnia 18 grudnia odbyły się zajęcia profilaktyczne dla dziewcząt z klas szóstych na temat przemian związanych z trudnym okresem dojrzewania. Uczennice spotkały się z p. Ewą Włodarską prelegentką Działu Profilaktyki i Edukacji PMICombera i uczestniczyły w programie edukacyjnym dla dziewcząt "Między nami kobietkami". Celem programu jest uzupełnienie wiedzy dziewcząt z zakresu fizjologii dojrzewania, jak również wyrobienie właściwych nawyków higienicznych. Po spotkaniu uczennice otrzymały specjalne zestawy edukacyjne dla dziewcząt związane z tematem spotkania.