Uczniowie uczestniczący w projekcie "Modelowanie 3d – wprowadzenie do technologii druku 3d w szkole" prezentują się do zdjęcia podczas wręczenia nagród na zakończenie projektu.

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach "Copernicus" od września do grudnia 2023 r. było realizatorem zajęć z modelowania 3d. Zajęcia były realizowane w ramach autorskiego projektu "Modelowanie 3d – wprowadzenie do technologii druku 3d w szkole" – program mPotęga.

Uczniowie uczestniczący w zajęciach poznali zasady tworzenia modeli 3d, obsługę programu Tinkercad, tworzyli na podstawie instrukcji pierwsze modele 3d (np. breloczki, klucze, inne przedmioty), a następnie poznali podstawy druku 3d. W ostatnim miesiącu realizacji projektu uczniowie tworzyli własne modele. Za pomocą programu do modelowania 3d tworzyli różne obiekty: zwierzęta, budynki, pojazdy, przedmioty. Wszystkie te modele były potem drukowane, następnie omawialiśmy co należy zmienić lub poprawić, a potem dokonywany był kolejny wydruk. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie zwiększyli swoje kompetencje matematyczne, takie jak geometria przestrzenna, proporcje i wymiary, a także umiejętności analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów. Podczas zajęć panowała świetna atmosfera wzajemnej pomocy i współpracy.

W dniu 14 grudnia w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach odbyło się podsumowanie realizacji projektu oraz uroczyste wręczenie dyplomów, nagród i wyróżnień dla wszystkich uczestników projektu.

W styczniu planuje się zorganizowanie wystawy prac uczniów oraz ich zaprezentowanie podczas zebrania z rodzicami.

Projekt dofinansowała Fundacja mBanku.

mBank logo fundacja RGB