Rodzic dziecka z oddziału przedszkolnego (4 - latki) czyta bajkę dzieciom siedzącym w kółku.

Wiek przedszkolny to najodpowiedniejszy czas, w którym powinniśmy rozwijać zainteresowania czytelnicze najmłodszych. Systematyczny kontakt dziecka z książką aktywizuje jego rozwój intelektualny i emocjonalny, budzi wrażliwość estetyczną, sprzyja rozwijaniu postaw twórczych oraz wyzwala ekspresję dziecięcą. Nasze zabiegi, aby zachęcić dzieci do kontaktu z książką będą miały ogromne znaczenie w ich dalszej nauce szkolnej i uczestnictwie w kulturze. W dzisiejszych czasach zdominowanych przez telewizję i komputery chwile poświęcone na wspólne czytanie książek w rodzinie pozwalają tworzyć atmosferę ciepła, intymności, wzajemnej bliskości, a dorosłym dodatkowo dostarczają momentów, kiedy można odpocząć od pośpiechu i codziennych spraw.

Dlatego w roku szkolnym 2023 / 2024, grupa "Misia Uszatka" wspólnie z Rodzicami oraz z ich aktywnym udziałem, rozpoczęła akcję "Mamo, tato poczytaj mi bajeczkę", która ma na celu kształcenie nawyków czytelniczych, nabywanie nawyku dbania o książki i szanowania ich, a także przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych oraz budowanie więzi między rodzicem i dzieckiem. Przedsięwzięcie polega na tym, że chętni Rodzice przychodzą do naszego oddziału przedszkolnego i czytają dzieciom. Czytane utwory, bajki, baśnie, opowiadania są przynoszone przez dzieci z domu, albo pochodzą z naszego kącika czytelniczego w sali przedszkolnej.

Inicjatywę czytania rozpoczęliśmy we wrześniu i co miesiąc gościmy w naszej grupie, któregoś z rodziców. Akcję zainaugurowała mama Igi, Pani Anna, która jako pierwsza zgłosiła się na ochotnika do czytania. Odwiedziły nas również, mama Łucji – Pani Iwetta, mama Aidy – Pani Daria, mama Mieszka – Pani Paulina oraz mama Ani – Pani Agnieszka. Za każdym razem dzieci z wielkim zaciekawieniem słuchały bajek, a także oglądały kolorowe ilustracje. Wszystkim Paniom, które mieliśmy okazję gościć dziękujemy za zaangażowanie i współpracę. Dzięki Państwu w pierwszym półroczu akcja była bardzo udana, a dzieci zadowolone. Czekamy z niecierpliwością na dalszych ochotników – a dzieciom gratulujemy wspaniałych Rodziców!