Uczniowie z klas 5 - 8 siedzą przy ławeczkach w sali lekcyjnej i rozwiązują etap szkolny konkursu XXIII Wojewódzko – Metropolitalnego Konkursu Biblijnego im. Sł. Bożego kard. Augusta Hlonda.

Jak co roku, w minionym czasie, nasi uczniowie wzięli udział w XXIII Wojewódzko – Metropolitalnym Konkursie Biblijnym im. Sł. Bożego kard. Augusta Hlonda organizowanym przez Akcję Katolicką Archidiecezji Gdańskiej i Fundację "Słowo". Tematem przewodnim była – Księga Wyjścia ze Starego Testamentu. W eliminacjach szkolnych z klas V – VI wzięło udział 11 uczniów, którzy rozwiązywali test składający się z 31 zadań zamkniętych, natomiast 12 uczniów z klas VII – VIII, zmagało się z testem zawierającym 48 pytań. W kategorii plastycznej w klasach I – IV swoje prace konkursowe zgłosiło 15 uczniów. Do dalszego etapu rejonowego zakwalifikowały się następujące osoby wyłonione przez Szkolną Komisję Konkursową, która przyznała następujące miejsca:

kategoria klas 1 – 4 (praca plastyczna):

  1. Dąbrowska Maja (3b)
  2. Marszałkowska Inez (4c)
  3. Stencel Agata (4b)
  4. Dulska Katarzyna (4c)

kategoria klas 5 – 6:

  1. Wiczkowska Wiktoria (5b)
  2. Wróbel Laura (6b)

kategoria klas 7 – 8:

  1. Klaman Lena (7b)
  2. Wydra Zofia (7b)
  3. Kreft Maja (7b)

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy wiedzy i dziękujemy za zaangażowanie!