Uczniowie z klas 8 oglądają prezentacje nt. wyboru szkoły średniej.

W dniach 12 i 18 stycznia 2024 r. uczniowie klas ósmych uczestniczyli w warsztatach z zakresu doradztwa zawodowego, które prowadziły: p. pedagog Magdalena Kobiela i p. psycholog Adrianna Block z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kartuzach oraz kolejnego dnia p. Julia Reszka – doradca zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach. Uczniowie rozmawiali o dostępnych typach szkół ponadpodstawowych oraz różnorodnych zawodach, w których mają możliwość się kształcić. Młodzież określała, jakie są jej mocne strony i osobiste predyspozycje do wykonywania danego zawodu. Młodzi ludzie twierdzą, że wybór przyszłej drogi kształcenia i zawodu jest dla nich bardzo trudny i wymaga podjęcia ważnych decyzji. Młodzież bardzo aktywnie uczestniczyła w zajęciach, zadawała pytania, rozwiązywała testy, analizowała swoje wyniki. Wszystkie te działania zapewne ułatwią uczniom klas ósmych świadomy wybór nowej szkoły i przyszłego zawodu.