Dzieci z oddziału przedszkolnego (oddział "Miś Uszatek") ćwiczą w sali lekcyjnej.

Aktywność ruchowa to podstawa rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego dziecka. Ruch jest stymulatorem rozwoju. Zajęcia ruchowe mają dobroczynny wpływ nie tylko na kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała, ale również na rozwijanie sprawności motorycznej, kształtowanie pomysłowości, inwencji twórczej oraz wzmocnienie napięcia mięśniowego. Ponadto ćwicząc w grupie dzieci podporządkowują się ogółowi, słuchają, przestrzegają przyjęte normy współżycia, kształtują swój charakter, uczucia i wolę. Każda aktywność ruchowa pobudza dziecko do podejmowania różnych form działalności, samodzielnych jak i kierowanych. Pamiętając o tym, grupa Misia Uszatka każdego dnia bierze aktywny udział w różnych zajęciach ruchowych. Przedszkolaki bardzo chętnie uczestniczą w zabawach ruchowych z wykorzystaniem chusty animacyjnej, piłki oraz sigumy. Do codziennej aktywności dzieci należą także ćwiczenia poranne, gry sportowe, spacery i zabawy na placu zabaw. Każda z podjętych aktywności dostarcza przedszkolakom wiele radości i jest doskonałą okazją do nauki poprzez zabawę.