Uczniowie klasy 7a siedzą przy stole podczas zwiedzania Muzeum II Wojny Światowej.

Dnia 12 marca uczniowie klasy 7a wraz z opiekunami udali się na nietypową lekcję historii do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Jest to miejsce, gdzie za pomocą nowoczesnych technologii oraz wielu artefaktów przedstawiono historię ludności cywilnej żyjącej w ciężkich, wojennych czasach. Tematem naszych zajęć była "Codzienność pod okupacją niemiecką". Celem wycieczki było pogłębienie wiedzy historycznej na temat II Wojny Światowej, kultywowanie pamięci o bohaterach, przygotowanie uczniów do właściwego zachowania się w muzeum i uczestnictwa w lekcji muzealnej, kształtowanie u uczniów wrażliwości przez kontakt ze zbiorami muzealnymi oraz kształtowanie właściwych postaw zachowania się w miejscach publicznych. Informacje przekazane przez wykwalifikowanego edukatora okazały się bardzo ciekawe dla młodzieży, pokazano bowiem codzienne życie bohaterów tamtych czasów znajdujących w sobie siłę i empatię w okupowanej Polsce. Następnie uczniowie obejrzeli wystawy muzealne. Czas upłynął wszystkim bardzo szybko. Była to wspaniała i niecodzienna lekcja historii, które zostanie na długo w pamięci uczniów.