Prace uczniów - postacie Marzanny wykonane przez uczniów z surowców wtórnych.

Dnia 21 marca został rozstrzygnięty konkurs plastyczno – ekologiczny pt. "Eko – Marzanna". Konkurs skierowany był do dzieci z oddziałów przedszkolnych z naszej szkoły i polegał na wykonaniu Marzanny z surowców wtórnych, odpadów nadających się do recyklingu oraz materiałów ekologicznych. Celem konkursu było kształtowanie zachowań proekologicznych, rozwijanie sprawności manualnej i zdolności plastycznych u dzieci, pobudzenie kreatywności i wyobraźni twórczej oraz rozwój poczucia odpowiedzialności za środowisko. Był to konkurs o charakterze rodzinnym, gdzie dzieci z pomocą rodziców miały okazję stworzyć wspólne dzieło. Kryteriami oceny prac, którymi kierowała się komisja były zgodność z tematyką konkursu, pomysłowość i estetyka wykonanej pracy. Jury stanęło przed trudnym zadaniem. Wszystkie Marzanny były piękne i kolorowe, zrobione z ogromną starannością i kreatywnością. Spośród 38 prac konkursowych jury w składzie: p. Ewa Derbich, p. Kinga Kołecka – Konkol, p. Magdalena Wicka wyłoniło następujących laureatów:

W kategorii wiekowej 3 – 4 latki:

 • I miejsce – Sara Radomska (oddział przedszkolny 4 – latki)
 • I miejsce – Kacper Radomski (oddział przedszkolny 3 – latki)
 • II miejsce – Iga Hirsz (oddział przedszkolny 4 – latki)
 • III miejsce – Pola Mejer (oddział przedszkolny 4 – latki)
 • III miejsce – Leon Jażdżewski (oddział przedszkolny 4 – latki)
 • wyróżnienie – Kacper Czaja (oddział przedszkolny 3 – latki)
 • wyróżnienie – Anna Trzebiatowska (oddział przedszkolny 4 – latki)

W kategorii wiekowej 5 – 6 latki:

 • I miejsce – Stanisław Zimny (grupa 01)
 • II miejsce – Artur Dąbrowski (oddział przedszkolny 5 – latki)
 • III miejsce – Otylia Zdrojewska (grupa 03)
 • III miejsce – Arleta Parcej (oddział przedszkolny 5 – latki)
 • wyróżnienie – Urszula Trzebiatowska (grupa 03)
 • wyróżnienie – Iga Konkol (oddział przedszkolny 5 – latki)

Serdeczne podziękowania i gratulacje składamy wszystkim uczestnikom konkursu, a także rodzicom naszych przedszkolaków, którzy aktywnie i z wielkim zapałem  uczestniczyli w przygotowaniu prac. Gratulujemy wszystkim wielkiej kreatywności i zaangażowania!