Dzieci z oddziału przedszkolnego (4 – latki) siedzą przy stole i wykonują ćwiczenia w podręczniku.

Dzieci z oddziałów przedszkolnych uczestniczą w ogólnopolskiej "Akcji Tron". Kampania odważnie pokazuje, że kultura osobista i higiena w toaletach oraz związane z tym prawa dziecka i jego dobrostan — to tematy, o których warto rozmawiać. Patronami akcji są między innymi: Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu, Instytut Praw Dziecka im. Janusza Korczaka, Fundacja Unaweza Martyny Wojciechowskiej.

W ramach "Akcji Tron" przedszkolaki miały możliwość uczestniczenia w ciekawych zajęciach, zadaniach, przy wykorzystaniu materiałów edukacyjnych, które przybliżają zagadnienia dotyczące higieny w toalecie. Dzieci wykonały zadania w książeczkach "Sisi i Pup w królestwie czystości" oraz wysłuchały opowiadania z którego dowiedziały się o zasadach panujących w łazience, myciu rąk, opuszczaniu deski toaletowej, korzystania z papieru. Sisi i Pup wprowadzili dzieci do królestwa higieny i czystości.