Uczestnicy wymiany polsko - niemieckiej prezentują się do zdjęcia w ratuszu miasta Hamm wraz z Burmistrzem miasta.

W dniach 17 – 23 marca uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach, wspólnie z uczniami Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kartuzach, odbyli wyjątkową podróż do Hamm w ramach polsko – niemieckiej wymiany. To niezwykłe wydarzenie nie tylko poszerzyło horyzonty uczestników, ale także wzmacniało więzi między szkołami oraz kulturami. Podczas tygodniowego pobytu, uczniowie mieli okazję poznać niemiecką kulturę i zwyczaje, spędzając czas u rodzin swoich niemieckich kolegów i koleżanek. To właśnie dzięki takim doświadczeniom młodzi ludzie mogli z bliska poznać codzienność oraz życie rodziny i społeczności w innym kraju. Program wymiany był bogaty w różnorodne aktywności, związane głównie z ekologią i globalnymi wyzwaniami środowiskowymi. Projektem przewodnim było hasło "Be a hero, save the planet" (Bądź bohaterem, ratuj planetę), które stanowiło główne źródło inspiracji do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach na temat "Fair Trade – sprawiedliwy handel", podczas których poznawali zasady uczciwego handlu i jego wpływ na społeczeństwo oraz środowisko.

W szkole w Hamm odbywały się również liczne zajęcia praktyczne. Uczniowie z "Dwójki" brali udział w warsztatach tworzenia i montowania filmów o tematyce ekologicznej, co pozwoliło im wyrazić swoje pomysły i spostrzeżenia na temat ochrony środowiska w kreatywny sposób. Ponadto, podczas warsztatów rękodzielniczych, mieli okazję wykazać się swoją kreatywnością oraz zdolnościami manualnymi. Nie zabrakło również aktywności rekreacyjnych i integracyjnych. Uczniowie mieli okazję do wspólnych spotkań i rozmów, a także do aktywnego spędzania czasu, np. na lodowisku, w centrum trampolin czy podczas zajęć wychowania fizycznego na sali gimnastycznej. Te chwile integracji i zabawy, będące integralną częścią wymiany, umożliwiły młodym ludziom nawiązanie trwałych przyjaźni i zacieśnienie więzi międzykulturowych.

Jednym z ważnych wydarzeń podczas pobytu było spotkanie grupy polsko – niemieckiej z panią Burmistrz Urzędu Miasta w Hamm. Uroczystość ta została upamiętniona wspólnym zdjęciem, które następnie ukazało się w lokalnej prasie, świadcząc o znaczeniu i wartości takich wymian dla obu społeczności. Oprócz bogatego programu edukacyjnego i integracyjnego, uczestnicy mieli również okazję do zwiedzania miasta Hamm oraz pobliskiego Dortmund. Te wycieczki pozwoliły uczniom poznać niemiecką architekturę, kulturę oraz historię, poszerzając tym samym ich horyzonty i rozumienie świata. Była to także wyjątkowa okazja do nauki i poznawania nowych rzeczy, ale również do budowania mostów między ludźmi i kulturami. To doświadczenie, które na zawsze pozostanie w pamięci uczestników, stanowiąc fundament dla dalszej współpracy i porozumienia między narodami.