Uczniowie z klasy 8 siedzą w sali lekcyjnej i rozmawiają online z uczniami ze szkoły w Czechach.

Wspaniała wiadomość! Uczniowie naszej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach już w przyszłym tygodniu ruszają na mobilność do szkoły w Czechach, Zakładni skola Zruc nad Sazavou, w ramach projektu ERASMUS+ "Zielone kroki po Europie – rozwój kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych oraz ICT i kompetencji językowych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach". Projekt ten ma na celu rozwój kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych, ICT oraz kompetencji językowych naszych uczniów. W środę uczniowie mieli okazję połączyć się z kolegami i koleżankami z Czech, przedstawić się i omówić cele oraz zasady współpracy podczas mobilności. Jest to nie tylko szansa na zdobycie nowej wiedzy i umiejętności, ale również na budowanie międzynarodowych relacji i współpracy. Gratulujemy uczniom udziału w tym ekscytującym projekcie i życzymy owocnej współpracy oraz niezapomnianych doświadczeń podczas pobytu za granicą!