Uczniowie uczestniczące w mobilności do szkoły w Czechach (ERASMUS+) siedzą przy stolikach podczas lekcji w szkole w Czechach.

Za nami drugi dzień projektu Erasmus+ "Zielone kroki po Europie – rozwój kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych oraz ICT i kompetencji językowych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach". Uczniowie wzięli udział w lekcji chemii, podczas której przypomnieli sobie zastosowanie i właściwości soli. Sprawdzili swoją wiedzę rozwijając quizy. Podczas lekcji języka angielskiego, uczniowie grali w grę planszową dotyczącą filmów oraz sportów. Na lekcji biologii z elementami IT uczniowie poznali budowę żaby. Ostatnim przedmiotem był język niemiecki. Uczniowie pracowali metodą projektu, opisując słynnych ludzi pochodzących z Niemiec. Po zakończonych zajęciach udali się do Kutnej Hory, zwiedzali piękny, gotycki kościół św. Barbary oraz do Kaplicę Czaszek. Na zakończenie wycieczki wybrali się na spacer historyczną częścią miasta. To był bardzo intensywny, pełen wrażeń dzień.