Uczniowie prezentują swoje prace (kartki wielkanocne) przyczepione do planszy.

Podczas ostatniego apelu nastąpiło rozstrzygnięcie szkolnego konkursu "Kreatywna kartka Wielkanocna". Konkurs miał przede wszystkim na celu wzbudzenie w uczestnikach kreatywności, świadomości i wrażliwości artystycznej, wzbogacenie warsztatu plastycznego, rozwijanie wyobraźni uczestników oraz propagowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi. Na konkurs wpłynęło bardzo dużo ciekawych i kreatywnych prac. Jury miało trudny wybór, gdyż prace były na wysokim poziomie i były interesujące. Każdy z uczestników został nagrodzony upominkiem. Dziękuję bardzo wszystkim za udział w konkursie i zachęcam do udziału w innych ciekawych konkursach!