Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach
na rok szkolny 2024 / 2025
(dotyczy tylko uczniów spoza obwodu szkoły)
zgodnie z Zarządzeniem Nr 10 / 2024 Burmistrza Kartuz z dnia 22 stycznia 2024 r.

  • 01 marca - 29 marca 2024 r. - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  • 12 kwietnia 2024 r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  • 15 kwietnia - 19 kwietnia 2024 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (wzór oświadczenia zostanie opublikowany w terminie późniejszym)
  • 24 kwietnia 2024 r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

W przypadku wolnych miejsc w klasach pierwszych po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego zostanie uruchomione uzupełniające postępowanie rekrutacyjne według poniższego harmonogramu:

  • 13 maja - 17 maja 2024 r. - złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  • 27 maja 2024 r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  • 28 maja - 05 czerwca 2024 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (wzór oświadczenia zostanie opublikowany w terminie późniejszym)
  • do końca sierpnia 2024 r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych