Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach
na rok szkolny 2021 / 2022
(dotyczy tylko uczniów spoza obwodu szkoły)
zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/2021 Burmistrza Kartuz z dnia 27 stycznia 2021 r.

  • 01 marca - 26 marca 2021 r. - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  • 16 kwietnia 2021 r. - podanie do publicznej wiadomości (na tablicy ogłoszeń w szkole) listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  • 19 kwietnia - 26 kwietnia 2021 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (wzór oświadczenia zostanie opublikowany w terminie późniejszym)
  • 30 kwietnia 2021 r. - podanie do publicznej wiadomości (na tablicy ogłoszeń w szkole) listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

W przypadku wolnych miejsc w klasach pierwszych po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego zostanie uruchomione uzupełniające postępowanie rekrutacyjne według poniższego harmonogramu:

  • 07 maja - 13 maja 2021 r. - złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  • 24 maja 2021 r. - podanie do publicznej wiadomości (na tablicy ogłoszeń w szkole) listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  • 25 maja - 31 maja 2021 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (wzór oświadczenia zostanie opublikowany w terminie późniejszym)
  • do końca sierpnia 2021 r. - podanie do publicznej wiadomości (na tablicy ogłoszeń w szkole) listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych