{phocagallery view=category|categoryid=966|limitstart=0|limitcount=4|pluginlink=1}

4 września zabrzmiał pierwszy dzwonek, który rozpoczął nowy rok szkolny 2017/2018. Jest to rok szczególny, gdyż właśnie z dniem 1 września została wdrożona nowa reforma oświaty. Zgodnie z jej założeniem szkoły podstawowe sześcioletnie zostały przekwalifikowane na ośmioletnie.

Po mszy św. w kościele, przywitaliśmy naszych uczniów oraz ich rodziców uroczystymi apelami. Tym razem był to podział na klasy I - IV i V - VII. Miały też miejsce spotkania w klasach uczniów z wychowawcami, podczas których rozmawialiśmy o wybuchu II wojny światowej, uczniowie zapoznali się z planem lekcji i usłyszeli wiele innych ważnych dla nich informacji.

W tym dniu w naszej szkole gościli: zastępca burmistrza p. Wojciech Jaworowski, przewodniczący Rady Miejskiej p. Andrzej Pryczkowski, przewodniczący komisji oświaty p. Andrzej Borzestowski oraz ks. proboszcz Piotr Krupiński. Na apelu wszystkich serdecznymi słowami powitał dyrektor szkoły pan Piotr Kloczkowski i życzył wszystkim dobrej i owocnej nauki i pracy w nowym roku szkolnym. Pan burmistrz wraz z panem dyrektorem szkoły nakreślili plan rozbudowy naszej placówki.

Brawami i okrzykami uczniowie powitali pierwszy dzwonek, który obwieścił, że naukę czas zacząć. Wszystkim uczniom życzymy samych szóstek i dobrego roku, gdyż "Nauka jest kluczem do rozumnego świata".

W czwartek tj. 31 sierpnia w sali Urzędu Miejskiego w Kartuzach nastąpiło uroczyste podsumowanie konkursu pt. "Kartuzy w poezji mieszkańców Kaszub", kolejnej inicjatywy Towarzystwa Miłośników Kartuz, której pokłosiem jest publikacja zawierająca konkursowe wiersze. Konkurs skierowano do mieszkańców powiatu kartuskiego zarówno do tych najmłodszych, jak i starszych. Jego celem było m.in. kształtowanie poczucia więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym regionem oraz stolicą Kaszub - Kartuzami, a także pobudzanie twórczej aktywności mieszkańców w tworzeniu nowych dóbr kultury. Każdy uczestnik mógł nadesłać jeden wiersz, wcześniej nienagradzany i niepublikowany.

Komisja konkursowa oceniała m.in. zgodność z tematem, wartość artystyczno - literacką utworu, oryginalność ujęcia tematu wiersza, niepowtarzalność pomysłu, interpretację oraz poprawność językową i ortograficzną.

W kategorii szkół podstawowych I miejsce zdobyła nasza uczennica Agata Bielecka z klasy VI b, a III miejsce Nikodem Niklas z klasy VIb. Nauczycielem polonistą jest pani Hanna Grzenkowska.

{phocagallery view=category|categoryid=965|limitstart=0|limitcount=4|pluginlink=1}

Nowi uczniowie z oddziałów przedszkolnych, zerówek oraz klas pierwszych po raz pierwszy spotkali się ze swoimi wychowawczyniami.