{phocagallery view=category|categoryid=198|limitstart=0|limitcount=5|pluginlink=1}

Uczniowie naszej szkoły w składzie: Laura Karczewska (Vc), Teresa Kowalewska (VIb) i Dawid Wica (Vb) zdobyli III miejsce w Gminnym Konkursie Wiedzy o Życiu i Działalności Świętego Kazimierza. Konkurs odbył się 28 lutego, w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kartuzach. O wynikach konkursu decydowały dwie kategorie: test wiedzy pisany indywidualnie oraz praca plastyczna ukazująca motyw z życia świętego. Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy. Opiekunem gruby był p. Przemysław Maciąg.

{phocagallery view=category|categoryid=195|limitstart=0|limitcount=5|pluginlink=1}

Dnia 14 lutego w naszej szkole odbył się kolejny Szachowy Turniej Feryjny. Turniej otworzył dyrektor naszej szkoły pan Piotr Kloczkowski. Mimo tego, iż dzieci mają czas wolny od zajęć szkolnych, to przybyli na turniej bardzo licznie. Do „gry królewskiej" przystąpiło ok. 50 uczniów. Turniej został podzielony na cztery kategorie: zerówka, klasy I – II, klasy III – IV i klasy V – VI. Dla niektórych dzieci był to pierwszy turniej, ale poradzili sobie z nim bez problemu. Organizatorami i jednocześnie sędziami turnieju byli: Zuzanna Cybula i Przemysław Maciąg. Zerówki rozegrały 4 rundy, natomiast pozostali szachiści walczyli o punkty rozgrywając 5 rund. Dziękujemy rodzicom za wsparcie i doping swoich pociech. Młodzi szachiści otrzymali dyplomy i drobne upominki. Wyniki przedstawiają się następująco:
Zerówka, dziewczyny:

 1. Marta Okroj
 2. Oliwia Falkiewicz
 3. Kornelia Plichta
 4. Anna Kuchta
 5. Michalina Janikowska

Zerówka, chłopcy:

 1. Krzysztof Gosz
 2. Jakub Kostuch
 3. Janek Goc
 4. Łukasz Wica
 5. Błażej Sapała

Klasy I – II, dziewczyny:

 1. Agnieszka Marszk
 2. Karolina Kowalska
 3. Margareta Konkol
 4. Klaudia Merchel
 5. Stachowiak Zuzanna
 6. Stachowiak Olga

Klasy I - II, chłopcy:

 1. Gabriel Maciąg
 2. Wojciech Kwidziński
 3. Dawid Michna
 4. Nikodem Kitowski
 5. Oskar Kulas
 6. Szymon Brylowski
 7. Jakub Myszk
 8. Paweł Kwidziński

Klasy III – IV, dziewczyny:

 1. Paulina Myszk
 2. Weronika Apostoł
 3. Izabela Lejkowska
 4. Faustyna Maciąg

Klasy III – IV, chłopcy:

 1. Antoni Marszk
 2. Nikodem Paszki
 3. Jakub Bielecki
 4. Mateusz Patoka

Klasy V – VI, chłopcy:

 1. Piotr Mazur
 2. Julian Janicki
 3. Łukasz Czaja
 4. Dawid Wica

Gratulujemy zwycięzcą i życzymy dalszych sukcesów!

{phocagallery view=category|categoryid=190|limitstart=0|limitcount=5|pluginlink=1}

W dniu 7 lutego w naszej szkole odbył się jubileusz 40 - lecia nadania szkole imienia. Uroczystość łączyła się z I edycją Gminnego Konkursu Interdyscyplinarnego Copernicus 2013. Na uroczystość przybyli zastępca Burmistrz Kartuz p. Hanna Pionk, komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach p. Edmund Kwidziński, p. Henryka Krzywonos – Strycharska z mężem Krzysztofem Strycharskim, p. Henryka Wolska – przewodnicząca Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przewodniczący Rady Rodziców p. Stanisław Markowski.
Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu narodowego. W pierwszej części uroczystości uczniowie z klas IV oraz chór szkolny zaprezentowali swoje umiejętności artystyczne i wokalne, prezentując przedstawienie pt. "Mikołaj Kopernik wielki człowiek Renesansu – nasz patron". Ciekawa gra aktorów, swoboda z jaką wykonywali swoje role, piękny śpiew solowy wzbudziły zachwyt zebranej publiczności. Pomysłowy scenariusz części artystycznej przygotowały i opracowały panie Danuta Milewczyk i Weronika Turk, zaś o oprawę muzyczną zadbała pani Joanna Ilisińska. Spektakl był podróżą w czasie od roku 1473, czyli narodzin wielkiego astronoma Polaka do chwili jego śmierci i ukazania się drukiem książki ukazującej nowe spojrzenie na budowę Układu Słonecznego, po czasy współczesne. Uczniowie wysłuchali przesłania swojego patrona i zobowiązali się, codzienną pracą na każdej lekcji, kroczyć jego śladem.
Po części artystycznej głos zabrał p. dyrektor Piotr Kloczkowski oraz zastępca Burmistrz Kartuz p. Hanna Pionk. Dzisiejsza uroczystość to także obchody 15 – lecia utworzenia Uczniowskiego Klubu Sportowego „Mat". W związku z tym głos zabrał p. Tadeusz Rek – prezes klubu sportowego. W związku z podsumowaniem projektu „Tydzień Bezpieczeństwa" dyrektor szkoły wręczył nagrody laureatom szkolnego konkursu związanego z bezpieczeństwem. Nagrody ufundowała p. Henryka Krzywonos – Strycharska. Nie była to jedyna miła niespodzianka dla uczniów. Z okazji tłustego czwartku góra pączków sponsorowana przez Radę Rodziców została rozczęstowana wśród uczniów, pracowników i gości przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego. Na zakończenie obchodów przy aplauzie publiczności wystąpił szkolny zespół „Słunôszka".
Jubileusz 40-lecia nadania szkole imienia Mikołaja Kopernika był ważnym wydarzeniem w życiu szkoły, które wszyscy na pewno na długo zapamiętają.

{phocagallery view=category|categoryid=196|limitstart=0|limitcount=5|pluginlink=1}

We wtorek 12 lutego, w drugim dniu ferii zimowych zorganizowano dla 43 uczniów, pod opieką p. Ewy Derbich, p. Hanny Grzenkowskiej, p. Danuty Milewczyk i p. Krystyny Stankowskiej, wyjazd na lodowisko do Hali Olivia w Gdańsku. Wyjazd feryjny na lodowisko zapisał się już w kalendarzu imprez szkolnych i jest oczekiwany przez uczniów.
Tym razem łyżwiarskim szaleństwom poddali się uczniowie klasy II, III, IV, V i VI. Byli więc wśród uczestników tacy, którzy doskonalili bądź rozpoczęli naukę jazdy na łyżwach. Każdy jeździł jak umiał: niektórzy częściej leżeli na lodzie lub trzymali się bandy niż przyjmowali postawę pionową, ale z czasem było coraz lepiej. Emocji nie brakowało. Łyżwiarze szybko zdali sobie sprawę, że na lodowisku wszyscy są równi i bezsilni. Wobec tego faktu, solidarność i wzajemna troskliwość wzniosły się na najwyższe poziomy! Wszyscy świetnie się bawili, także ci, którzy na lodzie stawiali swe pierwsze kroki.
Dodatkowymi atrakcjami wyjazdu było zwiedzanie Katedry Oliwskiej i wysłuchanie dwudziestominutowego koncertu organowego oraz po wyczerpujących ewolucjach na lodowisku popołudniowy posiłek w McDonald's.

{phocagallery view=category|categoryid=189|limitstart=0|limitcount=5|pluginlink=1}

Dnia 7 lutego w naszej szkole z okazji 40 - lecia nadania szkole imienia wielkiego polskiego astronoma Mikołaja Kopernika odbyła się I edycja Gminnego Konkursu Interdyscyplinarnego Copernicus 2013. Konkurs był skierowany do uczniów klas V i VI ze szkół Gminy Kartuzy. Do konkursu przystąpiło 13 uczniów z 6 szkół: Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie, Szkoły Podstawowej w Prokowie, Szkoły Podstawowej w Grzybnie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach, Zespołu Szkół w Kiełpinie oraz przedstawiciele gospodarzy. Pomysłodawcą oraz organizatorem konkursu były panie Hanna Grzenkowska i Danuta Milewczyk.
Uczestnicy konkursu byli oceniani w dwóch etapach. W pierwszym etapie rozwiązywali test tematycznie związany z postacią Mikołaja Kopernika, wymagający umiejętności czytania ze zrozumieniem natomiast w drugim etapie odpowiadali na wylosowane przez siebie na pytania za 1 lub 3 punkty z zakresu matematyki, przyrody i historii. Po zaciętej rywalizacji jury w składzie: Lucyna Brunke, Hanna Wicka oraz Justyna Adamczyk wyłoniła zwycięzców.

 • Tytuł Copernicusa 2013 zdobyła Teresa Kowalewska (SP Nr 2 Kartuzy)
 • Tytuł I Wicemistrza zdobył Kacper Krupa (ZKiW Dzierżążno)
 • Tytuł II Wicemistrza zdobył Jonasz Formela (ZSz w Kiełpinie)

Mistrzowie oraz wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy uznania i gratulacje oraz cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez panią Burmistrz Mirosławę Lehman oraz Radę Rodziców SP Nr 2. Wszystkim uczestnikom i opiekunom dziękujemy za udział i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych konkursach! Zapraszamy za rok na kolejną edycję konkursu COPERNICUS 2014!

{phocagallery view=category|categoryid=194|limitstart=0|limitcount=4|pluginlink=1}

Dnia 11 lutego 2013 r. w naszej szkole odbył się Turniej Tenisa Stołowego o tytuł "Mistrza Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach" w czterech kategoriach wiekowych. W turnieju wzięło udział 24 uczniów z naszej szkoły. Turniej rozpoczął się o godzinie 9:30 losowaniem we wszystkich kategoriach. Początek gier nastąpił o godzinie 10:00. Po rozgrywkach nastąpiło rozdanie dyplomów. Oto wyniki w poszczególnych kategoriach:
KATEGORIA 1 - chłopcy klasy V - VI

 1. miejsce – Makurat Dawid
 2. miejsce – Duda Jan
 3. miejsce – Ostrowski Mieszko

KATEGORIA 2 - dziewczęta klasy V - VI

 1. miejsce – Makurat Natalia
 2. miejsce – Niklas Zuzanna

KATEGORIA 3 - chłopcy klasy I - IV

 1. miejsce – Michna Dawid
 2. miejsce – Marszk Antoni
 3. miejsce – Zarach Maksymilian

KATEGORIA 4 - dziewczęta klasy I - IV

 1. miejsce – Marszk Agnieszka
 2. miejsce – Makurat Aleksandra
 3. miejsce – Fijałkowska Amelia

ksiazkiW grudniu 2012 roku 8 uczniów z klas V-VI przystąpiło do Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego SEZAM zorganizowanego przez Szkolną Akademię Wiedzy z siedzibą w Warszawie. Ich zadaniem było rozwiązanie testu wiadomości składającego się z 30 pytań o dużym stopniu trudności. Pod koniec stycznia br otrzymaliśmy jego wyniki:

 • Wica Dawid (5b) - 47 miejsce w kraju,
 • Michał Bałenkowski (6b) - 65 miejsce w kraju,
 • Kowalewska Teresa (6b) – 68 miejsce w kraju,
 • Kwidziński Jakub (6a) - 73 miejsce w kraju,
 • Wieczorek Szymon (6a) - 73 miejsce w kraju,
 • Marszk Zofia (6b) - 77 miejsce w kraju.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy uznania. Szklonym koordynatorem konkursu była Małgorzata Klinkosz - Anioła.

{phocagallery view=category|categoryid=192|limitstart=0|limitcount=3|pluginlink=1}

{phocagallery view=category|categoryid=191|limitstart=0|limitcount=5|pluginlink=1}

Nie tylko klasy IV - VI pogłębiały wiedzę o Mikołaju Koperniku. Znakomicie poradziły sobie z tym klasy młodsze. W związku z kolejną rocznicą nadania szkole imienia znanego astronoma Mikołaja Kopernika, w klasach 0 - III odbył się konkurs wiedzy o życiu i twórczości naszego patrona. Wszyscy uczestnicy wykazali się dużą wiedzą, bo jakże nie wiedzieć kim był i co zawdzięczamy naszemu patronowi. Wszystkim serdecznie gratulujemy!