Uczniowie uczestniczący w projekcie "Modelowanie 3d – wprowadzenie do technologii druku 3d w szkole" prezentują się do zdjęcia podczas wręczenia nagród na zakończenie projektu.

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach "Copernicus" od września do grudnia 2023 r. było realizatorem zajęć z modelowania 3d. Zajęcia były realizowane w ramach autorskiego projektu "Modelowanie 3d – wprowadzenie do technologii druku 3d w szkole" – program mPotęga.

Uczniowie uczestniczący w zajęciach poznali zasady tworzenia modeli 3d, obsługę programu Tinkercad, tworzyli na podstawie instrukcji pierwsze modele 3d (np. breloczki, klucze, inne przedmioty), a następnie poznali podstawy druku 3d. W ostatnim miesiącu realizacji projektu uczniowie tworzyli własne modele. Za pomocą programu do modelowania 3d tworzyli różne obiekty: zwierzęta, budynki, pojazdy, przedmioty. Wszystkie te modele były potem drukowane, następnie omawialiśmy co należy zmienić lub poprawić, a potem dokonywany był kolejny wydruk. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie zwiększyli swoje kompetencje matematyczne, takie jak geometria przestrzenna, proporcje i wymiary, a także umiejętności analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów. Podczas zajęć panowała świetna atmosfera wzajemnej pomocy i współpracy.

W dniu 14 grudnia w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach odbyło się podsumowanie realizacji projektu oraz uroczyste wręczenie dyplomów, nagród i wyróżnień dla wszystkich uczestników projektu.

W styczniu planuje się zorganizowanie wystawy prac uczniów oraz ich zaprezentowanie podczas zebrania z rodzicami.

Projekt dofinansowała Fundacja mBanku.

mBank logo fundacja RGB

Uczniowie uczestniczący w projekcie "Modelowanie 3d – wprowadzenie do technologii druku 3d w szkole" pracują przy komputerze.

Zajęcia z modelowania 3d zbliżają się ku końcowi. Zajęcia są realizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach "Copernicus" dzięki realizacji projektu „Modelowanie 3d – wprowadzenie do technologii druku 3d w szkole” (program mPotęga). Od września uczniowie poznawali obsługę programu Tinkercad, podstawy druku 3d. W ostatnim miesiącu uczniowie realizowali własne projekty. Za pomocą programu do modelowania 3d tworzyli różne obiekty: zwierzęta, budynki, różne przedmioty. Wszystkie te modele drukowaliśmy, następnie omawialiśmy co należy zmienić lub poprawić, a potem dokonywany był kolejny wydruk.

W grudniu czeka nas oficjalne podsumowanie realizacji projektu, wystawa wydrukowanych prac i rozdanie nagród. Podczas zajęć panowała świetna atmosfera, wzajemnej pomocy i współpracy.

Projekt dofinansowała Fundacja mBanku.

mBank logo fundacja RGB

Uczennice biorące udział w projekcie mPotęga siedzą przy stoliku i projektują na laptopie breloczek.

Ruszyły zajęcia realizowane w ramach projektu "Modelowanie 3d – wprowadzenie do technologii druku 3d w szkole" realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach "Copernicus" w ramach programu mPotęga. Projekt polega na przeprowadzeniu cyklu zajęć od września do grudnia, podczas których uczniowie poznają tajniki modelowania oraz druku 3d.

Uczniowie biorący udział w zajęciach od września uczą się modelować i projektować bryły 3d. Najpierw były to proste figury, potem breloczek, potem już klucze, a nawet rakieta. Uczniowie wykorzystują do tego celu platformę edukacyjną Tinkercad, poznali interfejs i narzędzia aplikacji online oraz podstawy jej obsługi. Uczyli się wymiarowania, skalowania, ustawiania kamery i światła. To wszystko było potrzebne do samodzielnego modelowania. Niedługo potem zaczęły powstawać pierwsze modele 3d, które mogliśmy wydrukować.

Aktualnie uczniowie pracują nad własnymi projektami, które następnie są wydrukowywane za pomocą drukarki 3d. Uczniowie biorący udział w projekcie mieli okazję pochwalić się swoimi umiejętnościami podczas konferencji podsumowującej projekt ERASMUS+ "Matematyka Europejczyka – kreatywny nauczyciel kluczem do rozwijania kompetencji STEAM u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi", podczas której demonstrowali projektowanie oraz druk 3d.

Projekt dofinansowała Fundacja mBanku.

mBank logo fundacja RGB