Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2022 / 2023

Przewodnicząca SU: Łucja Kowalczuk
Zastępca przewodniczącej SU: Kamil Flisikowski
Sekretarz SU: Lena Ciechanowska

Przewodniczący klas

 • Ia Bernard Konkel
 • Ib Maria Wenta
 • Ic Hanna Gronda
 • IIa Ignacy Sikorski
 • IIb Zuzanna Markowska
 • IIIa Aleksander Kreft
 • IIIb Łucja Tutkowska
 • IIIc Pola Pruszak
 • IVa Aleksander Skierka
 • IVb Martyna Kryszewska
 • IVc Antonina Koszałka
 • Va Przemysław Warmowski
 • Vb Filip Wydra
 • VIa Julia Kasperek
 • VIb Maja Kreft
 • VIIa Konrad Reszka
 • VIIb Szymon Gadzewski
 • VIIIa Jan Wolski
 • VIIIb Maria Kurowska
 • VIIIc Antonina Kwidzińska
 • VIIId Alicja Szreder