Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2019 / 2020

Przewodnicząca SU: Pola Głodowska
Zastępca przewodniczącej SU: Mikołaj Mejer
Sekretarz SU: Zuzanna Spierewka

Przewodniczący klas

 • Ia Leon Raczyński
 • Ib Wiktoria Wiczkowska
 • Ic Urszula Konkol
 • IIa Wiktoria Krauza
 • IIb Aniela Grzenkowska
 • IIc Agata Baranowska
 • IIIa Mikołaj Klonowski
 • IIIb Milena Kryszewska
 • IVa Zofia Szuman
 • IVb Szymon Gadzewski
 • Va Tymon Sapała
 • Vb Almira Smolińska
 • Vc Nina Konkol
 • Vd Weronika Tusk
 • VIa Mikołaj Mejer
 • VIb Oliwia Metza
 • VIc Julian Hirsz
 • VIIa Agata Bigus
 • VIIb Laura Fularczyk
 • VIIIa Weronika Plichta
 • VIIIb Nikodem Niklas
 • VIIIc Inga Langa