Jesień daje nam wiele darów, które zbieramy w naszych sadach i ogrodach. Jednym z nich są pyszne jabłka, które dzieci chętnie jedzą w różnej postaci. W dniu 23 października uczniowie klasy 3a postanowili zrobić z nich kompot. Robienie kompotu okazało się świetną zabawą, przy której dzieci w sposób praktyczny zdobywały wiadomości i nowe umiejętności.

W dniach 10 i 17 października uczniowie uczący się języka kaszubskiego wybrali się na wycieczkę do Zagrody Sołtysówka w Łapalicach. Tam poprzez zabawę zgłębili wiadomości na temat życia na wsi oraz poznali pracę jaką wykonują rolnicy w gospodarstwie. Właściciele zagrody, Państwo Marzena i Adam  Dejkowie, w bardzo ciekawy sposób przekazali uczniom wiedzę na temat uprawy roślin zbożowych i okopowych, wypieku ciasta drożdżowego oraz zwierząt żyjących w gospodarstwie. Dzieci pod nadzorem pani Marzeny upiekły smaczne drożdżówki, wykonały przepiękne prace plastyczne ze stempli ziemniaczanych oraz zostały poczęstowane smacznymi frytkami ze świeżo wykopanych ziemniaków. Natomiast pan Adam opowiedział i oprowadził uczniów po gospodarstwie. Pokazał im hodowlę zwierząt, w której znalazły się świnie, kozy, sarenki, daniele, króliki, kury, bażanty, pawie, papugi  i wiele innych. Każdy mógł pogłaskać i samodzielnie nakarmić zwierzęta wcześniej zerwaną trawą i koniczyną. Następnie każdy z uczestników wycieczki według własnego pomysłu wykonał na drewnianej desce barwny obrazek. Pod koniec pobytu w zagrodzie uczniowie otrzymali medal "Małego Farmera".  To był dzień pełny wrażeń i emocji, który upłynął w miłej i twórczej atmosferze.

Nasza szkoła została zgłoszona do ogólnopolskiego konkursu "Eko - Szkoła". Jest to ogólnopolski projekt edukacyjny skierowany do szkół, przedszkoli i placówek edukacyjnych. Powstał, w celu stworzenia sieci placówek, które poprzez współpracę, będą dzielić się pomysłami, jak kształtować ekologiczną świadomość młodego pokolenia.

Główne cele projektu „Eko - Szkoła” to:

  1. Nadanie problemowi degradacji środowiska właściwej rangi w odbiorze społecznym oraz wywołanie dyskusji na temat jej skutków dla przyszłych pokoleń.
  2. Uświadomienie każdej osobie, że jej mądre decyzje i działania w życiu codziennym, mają wpływ na stan środowiska przyrodniczego.
  3. Poszerzanie wiedzy uczniów / przedszkolaków o tematy z zakresu ekologii i ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji degradacji środowiska dla życia i zdrowia organizmów, które w nim występują.
  4. Pobudzanie uczniów do aktywnego działania na rzecz środowiska, dzięki udziałowi w akcjach, imprezach i innych działaniach proekologicznych, co daje im poczucie posiadania osobistego wpływu na zmiany w stanie środowiska.
  5. Kształtowanie u uczniów postawy ekologicznego Polaka, Europejczyka i obywatela świata, aby poprzez zmiany własnych nawyków, przeciwdziałać degradacji środowiska w środowisku lokalnym, kraju, a także i na świecie.
  6. Poznawanie środowiska lokalnego, w tym miejsc objętych ochroną (np. parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody) oraz lokalizację pomników przyrody w najbliższej okolicy, co pozwala uczniowi zachwycić się pięknem otaczającej przyrody, a także wyzwolić refleksję o konieczności jej ochrony.

Idea projektu opiera się na promowaniu postaw proekologicznych. Dlatego o naszych akcjach i wydarzeniach, będziemy informować na bieżąco, na stronie szkoły oraz na FB. Tym samym zapraszamy do udziału całą społeczność szkolną jak również organizacje i instytucje ze środowiska lokalnego. Wspólnymi siłami powalczymy o tytuł "Promotor Ekologii 2020".

Klasa 2c w bieżącym roku szkolnym rozpoczęła swoją przygodę na kółku przyrodniczo - ekologicznym. Podczas zajęć uczniowie  podejmują praktyczne działania na rzecz ochrony przyrody oraz poszerzają swoją wiedzę przyrodniczo - ekologiczną. Ponadto poznają zjawiska przyrodnicze dzięki wykonywanym eksperymentom, które w naturalny sposób pobudzają do myślenia. To doskonały sposób na wprowadzenie uczniów w świat nauki oraz zrozumienie zjawisk przyrodniczych. Jedno z wykonanych na zajęciach doświadczeń, pomogło poznać uczniom właściwości masy nieniutonowskiej. Cechą charakterystyczną tego płynu jest to, że w spoczynku, bez działającej na niego żadnej siły zachowuje się jak zwykła ciecz, ale gdy tylko dostarczymy mu jakąś energię, np. poprzez nacisk, ciecz ta zachowuje się jak ciało stałe. Masę nieniutonowską porównać można do bagna lub ruchomych piasków. Kolejnym eksperymentem, który spowodował ogrom uśmiechu na twarzach dzieci było malowanie na mleku. Barwniki pod wpływem płynu do naczyń i zmiany napięcia powierzchniowego zaczynały samoistnie wirować i mieszać się, tworząc wspaniałe, barwne widowisko. Z ogromnym zaciekawieniem czekamy na odkrywanie kolejnych zjawisk przyrodniczych.

Idzie jeż, idzie jeż,
Może ciebie pokłuć też!
Pyta wróbel: "Panie jeżu,
Co to pan ma na kołnierzu?"
"Mam ja igły, ostre igły,
Bo mnie wróble nie ostrzygły!"
Idzie jeż, idzie jeż,
Może ciebie pokłuć też!(...)

Dziś w grupie 3-latków, odbyły się zajęcia na temat jeża. Zapoznały się z jego wyglądem charakterystyką, a także mogły poczuć jak ostre mogą być jego igły oraz jak miękka jest norka jeżyka, utworzona z liści. Na końcu dzieci miały okazje stworzyć własnego jeżyka. Kolorowały kontur jeża znajdujący się na kartce kredkami, a następnie odbijały na grzbiecie jeżyka widelce moczone w farbie, tworząc w ten sposób jego igły. Omawiane zwierzątko, bardzo przypadło dzieciom do gustu :)

W dniach od 12 do 16 października uczniowie „Dwójki” po raz drugi wzięli udział w Code Week, czyli Europejskim Tygodniu Kodowania. Projekt Code Week to inicjatywa, która co roku organizowana jest na terenie całej Europy i dedykowana wszystkim, którzy chcą rozpocząć lub kontynuować przygodę z programowaniem. Zagadnienie nauki programowania z roku na rok przybiera na sile ze względu na rosnące potrzeby rynku pracy i walory edukacyjne, takie jak rozwój umiejętności analitycznego i logicznego myślenia. W tym roku Code Week odbył się już po raz szósty.

Nauka programowania i kodowania w „Dwójce” odbywała się nie tylko podczas zajęć informatyki, ale także podczas lekcji plastyki, edukacji wczesnoszkolnej, zajęć z robotyki, kółka informatycznego, a nawet w oddziałach przedszkolnych.

Najmłodsi uczniowie kodowali za pomocą kolorów, kształtów oraz obrazków. Pięciolatki używały do kodowania specjalnej maty i kolorowych obrazków. Pierwszoklasiści korzystali z gier i narzędzi online na tablicy interaktywnej. Podczas zajęć z plastyki uczniowie tworzyli zakodowane obrazy, tworzyli rysunki na podstawie komend w postaci strzałek. W ramach zajęć z informatyki uczniowie programowali w Scratchu oraz na platformie code.org. Uczniowie „Dwójki” zainteresowani informatyką gromadzą się wokół kółka informatycznego realizowanego w ramach projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego. W ramach tych zajęć uczniowie programowali w języku C++, konstruowali oraz programowali roboty LEGO Mindstorms EV3.

Zajęcia wszystkim uczniom bardzo się spodobały. W kolejnym roku z pewnością znów przystąpimy do akcji Code Week.

Kiedyś ktoś powiedział: "Komu nieba były wrogiem, zrobiły go pedagogiem". My się jednak z tym nie zgadzamy i swoje zdanie wypowiadamy: "Chlubą jest i wyróżnieniem być nauczycielem".

14 października obchodzą swoje święto pedagodzy. W tym roku również, mimo panującego koronawirusa, nauczyciele z Dwójki obchodzili swoje święto. Pamiętali o nas nasi uczniowie i ich rodzice. Serdecznie dziękujemy za pamięć i życzenia. Uczniowie klas VII wraz z Samorządem Uczniowskim przygotowali dla dyrekcji i nauczycieli online piękną część artystyczną z życzeniami i piosenkami. W tym dniu również dyrektor szkoły nagrodził za pracę dydaktyczną i wychowawczą pedagogów oraz innych pracowników za ich pracę na rzecz placówki. Praca naszego dyrektora, pana Piotra Kloczkowskiego została również doceniona przez organ prowadzący, a mianowicie otrzymał od ministra szkolnictwa medal KEN za szczególne osiągnięcia dla oświaty i wychowania. Jest to ogromne wyróżnienie.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

"Tylko ludzie silni nadzieją
są zdolni przetrwać wszelkie trudności"
- ks. Jerzy Popiełuszko

W piątek 16 października Szkolne Koło Wolontariatu włączyło naszą szkołę w kampanię hospicyjną "Pola Nadziei". Akcja polegała na zasadzeniu cebulek żonkili przez uczniów klas 0 - 3, świetlicę szkolną oraz uczniów Szkolnego Koła Wolontariatu wraz z jego opiekunami, którzy reprezentowali grupę uczniów klas 4 - 8. W tym szczególnym dniu uczniowie biorący udział w akcji przyszli do szkoły ubrani na żółto, po to, aby promować idee opieki hospicyjnej i dać wyraz solidarności z nieuleczalnie chorymi. Żonkile jako międzynarodowy symbol nadziei w walce z chorobą nowotworową zimą będą się ukorzeniać. Wiosną pojawią się kwiaty oznaczające nadzieję i jeśli będzie to możliwe w kwietniu, Szkolne Koło Wolontariatu przeprowadzi sprzedaż kwiatków. Zebrany dochód będzie przeznaczony na rzecz Kartuskiego Hospicjum Domowego Caritas.

Zorganizowana akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem wszystkich uczestników.

Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać sdzien nauczycielawoją pomysłowość,
dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych do myślenia, marzenia, poznawania, próbowania, działania!

 

- z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Życzy Samorząd Uczniowski i wszyscy uczniowie naszej "Dwójki"