Praca ucznia w konkursie "Polecam Wam książkę..."

Podczas uroczystego apelu z okazji zakończenia roku szkolnego poznaliśmy laureatów konkursów bibliotecznych. Konkurs na najciekawszą reklamę wybranej książki pt. "Polecam Wam książkę" wygrała Lena Klaman z klasy 5b, drugie miejsce przypadło Mai Kreft również z klasy 5b, nagrodę za trzecie miejsce otrzymała Blanka Treder z klasy 2c, wyróżniono pracę Mai Cierockiej z klasy 2b. Na konkurs wpłynęło około 30 prac, wszystkie były bardzo ciekawe, niestety tylko niektóre spełniły kryteria określone w regulaminie konkursu. Zadanie polegało bowiem na zareklamowaniu książek zakupionych w ramach NPRC 2.0. Dziękujemy wszystkim za udział.

Najlepszymi czytelniczkami w roku szkolnym 2021 / 2022 zostały Zuzanna Gruba (3c) oraz Karolina Misiurska (3b) obie uczennice przeczytały w ciągu roku szkolnego taką samą ilość książek, aż 36! Szczególnym powodzeniem u dziewcząt cieszyła się seria pt. "13-piętrowy domek na drzewie" A. Griffithsa, zakupiona w ramach NPRC 2.0 na życzenie czytelników. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w czytelnictwie i nie tylko.

Dzieci ze świetlicy szkolnej, nagrodzeni w Szkolnym Konkursie Świetlicowym prezentują się z nagrodami do zdjęcia.

Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego przedstawiliśmy wyniki VIII Szkolnego Konkursu Świetlicowego. Dyplomy i nagrody otrzymali:

 • Mistrz Aktywności na Zajęciach - Angie Piotrowski 2a
 • Mistrz Dobrego Zachowania - Agata Stencel II b, Monika Pawelczyk 2b
 • Mistrz Porządku - Nikodem Skrzypkowski z klasy 3c
 • Tytuł "Świetliczaka Roku" zdobyła Marta Szymanowska uczennica z klasy 2a.

Gratulujemy!

Kolejny już raz nasza szkoła była organizatorem X Gminnego Konkursu Profilaktycznego "Kolory życia", adresowanego do uczniów klas III - VIII szkół podstawowych z gminy Kartuzy. Tematyką prac plastycznych tegorocznej edycji konkursu było "Zmień nałogi na owoce, one mają super moce". Do konkursu zgłoszono 33 prace z 4 szkół: Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Dzierżążnie, Szkoły Podstawowej im. Leona Kąkola w Grzybnie, Szkoły Podstawowej w Mirachowie i Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach. Celem konkursu było promowanie zdrowego stylu życia, pozytywnej profilaktyki uzależnień, rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży. Prace plastyczne oceniane były w dwóch kategoriach: klas III - V oraz VI - VIII. Wszystkie prace odznaczały się dużą pomysłowością oraz ciekawą kolorystyką. Jury powołane przez organizatora wyłoniło najciekawsze prace, które zostały nagrodzone dzięki wsparciu finansowemu Burmistrza Kartuz.

Kategoria: uczniowie klas III – V:

 1. miejsce – Lukashevych Oleksandra - Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Dzierżążnie (opiekun p. Jereczek Ewa)
 2. miejsce – Krefta Aleksandra - Szkoła Podstawowa im. Leona Kąkola w Grzybnie (opiekun p. Pawlicka Joanna)
 3. miejsce – Konkol Maja - Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach (opiekun p. Kołecka - Konkol Kinga)

Kategoria: uczniowie klas VI – VIII:

 1. miejsce – Kotłowska Agata - Szkoła Podstawowa w Mirachowie (opiekun p. Kwidzińska Danuta)
 2. miejsce – Łukowski Nikodem - Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach (opiekun p. Kołecka - Konkol Kinga)
 3. miejsce – Raszczyk Hanna - Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Dzierżążnie (opiekun p. Jereczek Ewa)

Wyróżnienia:

Karcz Wiktoria - Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Dzierżążnie (op. Jereczek Ewa)

 • Stromska Wiktoria - Szkoła Podstawowa w Mirachowie (opiekun p. Kwidzińska Danuta)
 • Lytovchenko Veronika - Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach (opiekun p. Kołecka – Konkol Kinga)
 • Wódkiewicz Julia - Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Dzierżążnie (opiekun p. Jereczek Ewa)

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 15 czerwca podczas Festynu Kaszubskiego przez Burmistrza Kartuz p. Grzegorza Gołuńskiego, dyrektora szkoły p. Piotra Kloczkowskiego i pedagoga szkolnego p. Dorotę Konkel.

Dzieci z oddziału przedszkolnego (5 latki) prezentują się do zdjęcia podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

23 czerwca przedszkolaki zakończyły rok szkolny. Z tej okazji dzieci ubrały się w odświętne stroje oraz przygotowały małe wystąpienie. Nie zabrakło także przemówienia pana dyrektora, który życzył wszystkim dzieciom udanych wakacji.

Uczennica siedzi na rowerze oczekując na egzamin na Kartę Rowerową.

14 czerwca odbył się w naszej szkole egzamin praktyczny na kartę rowerową. W egzaminie wzięli udział uczniowie klas czwartych oraz kilkoro z piątej i szóstej. Egzamin teoretyczny obejmował sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego, znaków i sygnałów drogowych oraz zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Egzamin praktyczny dotyczył umiejętności jazdy na rowerze z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Uczniowie musieli wykazać się zarówno sprawnością fizyczną, jak i praktyczną znajomością przepisów ruchu drogowego. Podczas egzaminu obecni byli funkcjonariusze Komendy Powiatowej w Kartuzach, którzy podkreślili wysoki poziom wiedzy naszych uczniów, do egzaminu przystąpiło 50 uczniów, wszyscy zdali egzamin pozytywnie.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom, którym udało się pomyślnie zdać swój pierwszy w życiu egzamin, uprawniający do poruszania się po drogach. Życzymy bezpiecznej drogi!

Dzieci z oddziału przedszkolnego (zerówka 01) prezentują się do zdjęcia.

Dzieci z oddziałów przedszkolnych "zerówki" i oddział 4-latków przystąpiły w październiku do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego "Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury". Celem głównym projektu było rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w Polsce. Celami szczegółowymi projektu były:

 • zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom − uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;
 • tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela;
 • wprowadzenie dziecka w świat literatury;
 • budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną;
 • przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;
 • propagowanie praw dziecka;
 • kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego;
 • rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci;
 • rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli;
 • kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci;
 • włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego;
 • promocja placówki oświatowej;
 • rozwijanie współpracy między nauczycielami;
 • kształcenie na odległość.

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021 / 2022. Autorem projektu jest Aneta Konefał, dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Kolbuszowej. Projekt "Mały miś w świecie wielkiej literatury" podzielony był na moduły, które były realizowane w ciągu całego roku szkolnego 2021 / 2022:

 • Czytamy razem z Małym Misiem,
 • Kodujemy razem z Małym Misiem,
 • Opowiem Wam o Polsce,
 • Misiowe recepty na pozytywne myślenie,
 • Bajarz misiowy,
 • Misiowe zajęcia pod chmurką.

Podjęte działania rozbudziły wśród dzieci zainteresowanie książką, a tym samym przyczyniły się do rozwinięcia wśród dzieci kluczowych kompetencji. Przede wszystkim stworzyły okazję do wspólnej zabawy i twórczego spędzenia czasu ze swoimi rodzicami i nauczycielami! Dzieci z dużym zaangażowaniem brały udział w przygodach z Małym Misiem!

Dzieci z oddziału przedszkolnego (4 latki) prezentują się z certyfikatami do zdjęcia.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Zabawa Sztuką" realizowany przez oddział przedszkolny 4-latki dobiegł końca. Realizacja projektu przyczyniła się do poszerzenia wiedzy na temat sztuki oraz świadomości jej odbierania. Dzięki programowi dzieci poznały różnorodne dzieła sztuki, artystów oraz nowe techniki malarskie i plastyczne. Przedszkolaki bardzo chętnie uczestniczyły w "zajęciach o sztuce". Projekt okazał się również bardzo pomocny przy prowadzeniu ciekawych, twórczych zajęć w formie zabawy.

Zespół Słunoszka występuje na scenie podczas Festynu Kaszubskiego.

Od lat Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach jest gospodarzem festynu kaszubskiego, który w tym roku miał miejsce 15 czerwca. Widzom zaprezentowali się mali i starsi tancerze oraz śpiewacy z klas I – VII oraz oddziałów przedszkolnych. Kaszubski festyn otworzyła perełka naszej szkoły, czyli zespół Słunuszka, a gości powitał ciepłymi słowami dyrektor pan Piotr Kloczkowski. Wśród zaproszonych osób, był między innymi Burmistrz Kartuz Mieczysław Gołuński, ks. proboszcz Piotr Krupiński. Była to również okazja do wręczenia przez Burmistrza Kartuz Mieczysława Gołuńskiego nagród w gminnym plastycznym konkursie "Kolory życia". W tym roku zwycięzcą w kategorii klas III – V okazała się uczennica ze szkoły w Dzierżążnie zaś w przedziale klas VI – VIII uczennica ze szkoły w Mirachowie. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy kreatywności.

W programie festynu było dużo atrakcji, zarówno dla dzieci jak i dorosłych: balonowy zawrót głowy, loteria Los Szczęścia, Mistrzostwa Rodziców w Rzucie Beretem, pokaz strażacki, stoiska gastronomiczne. A co najważniejsze, przed rodzicami zaprezentowali się uczniowie naszej Dwójki. Tańczyli, śpiewali, były nawet akrobatyczne popisy uczennic. Zachwyceni rodzice oklaskiwali dzieciaki dodając im pewności siebie oraz skrupulatnie rejestrowali ich popisy. W organizację festynu włączył się p. Karol Nowakowski z Akademii Młodego Sportowca, który w czasie tego popołudnia przeprowadzał testy sprawnościowe dla uczniów należących do grupy sportowej, a także zorganizował tor przeszkód dla dzieci i ich rodziców. Podczas gdy trwały występy, strażacy serwowali dzieciom praktyczną naukę korzystania z gaśnic, trwały pokazy zapaśników. Dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród młodszych, cieszyło się malowanie twarzy. Nie zabrakło również rozkoszy dla podniebienia w postaci różnorodnych słodkości. Smakowita kawiarenka z ciastami oferowała także napoje chłodzące oraz kawę i herbatę. A kto chciał bardziej treściwy posiłek mógł liczyć na tradycyjną grochówkę, którą ugotowały mistrzynie naszej stołówki. można powiedzieć, że każdy znalazł coś dla siebie.

Kto miał szczęście, mógł w Loterii Szczęścia wygrać wspaniały fant, np. voucher do SPA, talon na pizzę, deskorolkę i wiele innych równie cudownych nagród. Jak zwykle goście dopisali, a byli to rodzice, ich rodziny, znajomi oraz dzieci. To było wspaniałe rodzinne popołudnie pełne ciepła dosłownie i w przenośni dzięki całej naszej szkolnej społeczności oraz rodzicom naszych uczniów. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się i wsparli organizację tego wydarzenia.

Uczennice z książką siedzą na trawniku.

Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom to coroczna akcja przeprowadzana w pierwszym tygodniu czerwca przez "Fundację ABCXXI – Cała Polska Czyta Dzieciom".
Tydzień Czytania Dzieciom to rodzaj dorocznego święta czytelniczego w Polsce. Tegoroczne hasło Tygodnia Czytania Dzieciom brzmiało "Polscy autorzy dla klimatu". Nasi uczniowie chętnie świętowali. Czytaliśmy w klasach, ale też na łonie natury, aby nakłonić młodych czytelników do refleksji ekologicznej oraz działań na rzecz ochrony klimatu i planety. Starsze koleżanki czytały młodszym. Wielkie brawa dla Almiry Smolińskiej i Marysi Kurowskiej, które przeczytały przedszkolakom napisane przez siebie bajki. Artur Barciś – jeden z ambasadorów kampanii "Cała Polska czyta dzieciom" twierdzi, że "Czytając swojemu dziecku, mówisz mu więcej niż myślisz" – czytajmy więc dzieciom codziennie, nie tylko od święta!