Zapraszamy do udziału w IV Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym "English Poems and Songs". Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, które urodziły się w latach 2017 – 2020 i realizują wychowanie przedszkolne w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego powiatu kartuskiego.

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie IV Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym "English Poems and Songs".

  • do 12.04.2024 r. - termin przesłania zgłoszenia udziału w konkursie, zgody rodziców dziecka, zgody nauczyciela (skany),
  • do 26.04.2024 r. - termin przesłania pracy konkursowej, zgłoszenia udziału w konkursie, zgody rodziców dziecka, zgody nauczyciela (oryginały),