ubezpieczenie

Uprzejmie informujemy, że ani Dyrektor Szkoły, ani Rada Rodziców nie ma uprawnień do zawierania umów w Państwa imieniu na ubezpieczenie dzieci. To Rodzic dobrowolnie zawiera umowę na ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) korzystając z wybranej przez siebie oferty. Zatem jeśli Rodzic chce, aby dziecko było objęte takim ubezpieczeniem, powinien zawrzeć taką umowę z dowolnym ubezpieczycielem. Chcąc ułatwić Państwu procedurę ubezpieczenia dziecka, będziemy na naszej stronie internetowej zamieszczać oferty towarzystw ubezpieczeniowych, które z taką propozycją się do nas zwrócą. Mogą Państwo skorzystać z ich oferty lub ubezpieczyć dziecko w innym towarzystwie. Przedstawione oferty dają szeroki wachlarz możliwości, z których mogą Państwo skorzystać w zależności od potrzeb.

  •  PZU - ubezpiecz dziecko TUTAJ (oferta ważna do 30 września),
  • UNIQA - ubezpiecz dziecko TUTAJ (kod rabatowy SZKOLNE10),
  • WIENER - ubezpiecz dziecko TUTAJ (kod rabatowy EDU30),
  • GENERALI - ubezpiecz dziecko TUTAJ,