Panie nauczycielki p. A. Myszk oraz p. G. Mierska w sali wykładowej podczas kursu metodycznego we Włoszech.

W dniach 03 – 07 kwietnia dwie nauczycielki Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach: p. Grażyna Mierska oraz p. Anna Myszk, w ramach projektu ERASMUS+ miały możliwość uczestnictwa w kursach metodycznych zorganizowanych w Soverato we Włoszech. Realizowały tam projekt "Matematyka Europejczyka – kreatywny nauczyciel kluczem do rozwijania kompetencji STEAM u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi". Kursy odbywały się w języku angielskim w wielonarodowościowych i wielokulturowych zespołach.

Pani Ania uczestniczyła w kursie "Coaching & Mentoring. Innovative technics for teachers, mentors and educators to fight drop out and motivate all". Ten kurs miał na celu dostarczenie podstawowych narzędzi, które pomogą nauczycielowi lepiej zrozumieć swoją rolę – poza byciem nauczycielem przedmiotu i zdobyć kluczowe kompetencje, aby odgrywać bardziej aktywną rolę w pomaganiu i motywowaniu uczniów. W dzisiejszych czasach bycie nauczycielem to nie tylko nauczanie, ale także pomaganie, bycie aktywnym słuchaczem i przewodnikiem dla uczniów i współpracowników. I to jest powód, dla którego bardzo ważne jest, aby być przygotowanym na wszelkiego rodzaju sytuacje, które mogą wystąpić w środowisku szkolnym. Nauczyciel wkracza w życie uczniów i wraz z rodzinami stanowi największe wsparcie.

Pani Grażyna uczestniczyła w kursie "STEM / STEAM Education. New frontiers for innovative schools". Edukacja STEAM to interdyscyplinarne podejście do nauczania, obejmujące praktyczne doświadczenia, aktywne metody pracy na zajęciach edukacyjnych, które mają na celu wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów, zarówno pod względem analitycznego i logicznego myślenia, jak i wyobraźni, kreatywności oraz umiejętności emocjonalno – społecznych. Pojęcie edukacji STEAM pochodzi z języka angielskiego i oznacza połączenie różnych obszarów w edukacji: Nauki (Science), Technologii (Technology), Inżynierii (Engineering), Sztuki (Arts) i Matematyki (Mathematics). Określenie to używamy w odniesieniu do nowoczesnego, interdyscyplinarnego nauczania, które rozwija umiejętności kluczowe do podejmowania przez uczniów zawodów przyszłości.

Możliwość współpracy z nauczycielami z różnych krajów była świetną okazją do dzielenia się dobrymi praktykami oraz wymianą doświadczeń. Dała możliwość współpracy w rozwijaniu innowacji i tworzenia sieci dla przyszłych projektów. Oprócz poznana nowych metod i form nauczania nasze nauczycielki rozwinęły swoje kompetencje językowe i komunikacyjne, a także poznały kulturę, historię i tradycję regionu Kalabrii.