Dzieci z oddziału przedszkolnego (3 - latki) wraz z wychowaczynią prezentują się do zdjęcia.

Dzieci z grupy "Pszczółka Maja" w ostatnim czasie wzięły udział w akcji "Cała Polska maluje giga laurkę dla strażników lasów – z okazji Dnia Strażaka i Leśnika. Akcja miała na celu skupić uwagę wokół problemu pożarów leśnych i podziękować Strażnikom Lasów, czyli Strażakom i Leśnikom, którzy na co dzień ochraniają nasze polskie lasy przed pożarami. Maluszki z dużym zaangażowaniem i radością włączyły się do akcji. Jako ciekawostkę warto dodać, że dzieci z całej Polski namalowały w tej edycji razem 25 920 laurek! Wszystkim Strażnikom lasów składamy najlepsze życzenia z okazji ich święta!

Dzieci z oddziału przedszkolnego (3 - latki) wraz z wychowaczynią prezentują się do zdjęcia.

W minionym tygodniu przedszkolaki z grupy Pszczółka Maja obchodziły "Światowy Dzień Pszczół". Zajęcia te miały na celu rozbudzenie u dzieci świadomości na temat roli pszczół w środowisku oraz ich pożyteczności. Dzień ten był pełen atrakcji. Maluchy brały udział w zabawach ruchowych i matematycznych. W trakcie zajęć dzieci poznały budowę pszczoły, wzbogaciły wiedzę na temat hierarchii pszczelej rodziny oraz różnych produktów pszczelich. Zapoznały się także z pracą pszczelarza. Podejmowane przez przedszkolaki aktywności w tym dniu przypomniały nam, jak ważna jest praca pszczół, i co każdy z nas może robić, by uchronić te owady przed wyginięciem. Na podsumowanie zajęć dzieci wykonały pracę plastyczną przedstawiającą pszczółkę na plastrze miodu. Oczywiście nie mogło zabraknąć degustacji pysznego miodu, tak bardzo lubianego przez naszych najmłodszych.

Grupa uczniów prezentuje się do zdjęcia przed statkiem Sołdek.

Uczniowie naszej szkoły w ramach projektu Pomorskie Żagle Wiedzy wzięli udział w wyjeździe edukacyjnym do Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Pierwszym punktem wyjazdu był udział w lekcjach muzealnych. Starsza grupa dowiedziała się "Skąd na statku bierze się prąd?". Młodsza grupa uczestniczyła w lekcji zatytułowanej "Tam, gdzie dowodzi kapitan". Wizytę w muzeum podsumowaliśmy zabawą w interaktywnej ekspozycji, gdzie poznaliśmy m.in. tajniki sterowania i dowodzenia morską jednostką, przeładunku towarów w porcie, podwodnych podróży batyskafem, jak prawidłowo zakładać kapok, wiązać węzły żeglarskie itd. Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie statku muzeum Sołdek. Dowiedzieliśmy się, że SS Sołdek to rudowęglowiec, masowiec o napędzie parowym, zbudowany w Polsce po II wojnie światowej. Zobaczyliśmy, jak statek jest zbudowany, byliśmy w ładowni, maszynowni, pomieszczeniach oficerskich, mogliśmy zobaczyć kabiny oficerskie oraz stanowiska sterownicze. Był to dla nas bardzo udany dzień, nasz wyjazd zakończyliśmy spacerem nad Motławą.

Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach obserwują zajęcia techniczne w szkole w Hiszpanii.

Troje nauczycieli naszej szkoły uczestniczyło w wyjazdowym szkoleniu zorganizowanym w ramach projektu szkolenia kadry pedagogicznej Erasmus+ KA1, tytuł projektu "Matematyka Europejczyka – kreatywny nauczyciel kluczem do rozwijania kompetencji STEAM u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi". Wizyta w hiszpańskiej szkole została zrealizowana zgodnie z założeniami "job shadowing", czyli obserwacji pracy na podobnym stanowisku i odbyła się w dniach 8 – 12 maja 2023 r. w zespole szkół IES San Sebastián de La Gomera w Hiszpanii.

Podczas mobilności nauczyciele mieli możliwość obserwować zajęcia dydaktyczne w szkole, które swoim profilem nawiązywały do metodologii STEAM. Uczestniczyli w zajęciach matematyki, fizyki, plastyki, techniki, języków obcych i wielu innych. Obserwowali stosowane przez nauczycieli metody oddziaływania wychowawczego na uczniów, a także pracę z uczniami różnymi metodami (metoda projektu czy praca w grupach). Nasi nauczyciele poznali metody włączania w pracę szkoły uczniów z potrzebami edukacyjnymi, wychowawczymi i innymi, obserwowali zajęcia indywidualne oraz zajęcia z elementami edukacji włączającej. Obserwowali zajęcia językowe oraz zajęcia z wdrażanymi elementami dwujęzyczności (CLIL). Dzięki spotkaniom i rozmowom z nauczycielami różnych przedmiotów, nasi nauczyciele poznali system wewnętrzny pracy w szkole i organizację zajęć. W trakcie wizyty nauczyciele mieli możliwość spotkania się z dyrektorem placówki p. Ramónem Correa Magdalena, który przedstawił system edukacji w Hiszpanii, podstawy zarządzania placówką edukacyjną oraz pracę kadry zarządzającej, więc była to również możliwość porównania tego systemu z polskim systemem edukacji.

Pobyt w hiszpańskiej szkole był także doskonałą okazją do pokazania Polski, Kaszub, miasta Kartuzy i naszej szkoły nauczycielom i młodzieży hiszpańskiej. Jednocześnie nauczyciele z obu szkół zawiązali więzi współpracy, które w przyszłości mogą zaowocować wspólnym projektem lub wymianą młodzieży.

Wizyta dała nauczycielom okazję do wymiany dobrych praktyk, a korzyści z udziału w mobilności staną się źródłem inspiracji do nowych ciekawych pomysłów. Najważniejszym wymiernym efektem udziału w projekcie jest rozwój oraz podniesienie kompetencji zawodowych i językowych nauczycieli naszej szkoły, a także otwarcie na kontakty i wymiany zagraniczne.

Uczniowie z klasy 1 prezentują się do zdjęcia przy namiocie w Hevelianum.

9 maja klasy 1b i 1c wybrały się w podróż dookoła świata z Hevelianum w Gdańsku. Było to możliwe dzięki wystawie interaktywnej prezentującej miejsca, zwyczaje oraz zjawiska, z którymi można się spotkać w Afryce, Ameryce Południowej, Ameryce Północnej, Antarktydzie, Azji, Australii i Europie. Wystawa składała się z 90 interaktywnych stanowisk. Ogromne wrażenie na uczniach zrobił symulator huraganu. Po wejściu do kabiny, w której wiatr wiał z prędkością ponad 120 km/h, uczniowie na własnej skórze mogli poczuć jakby znaleźli się w centrum huraganu.

Dodatkowo mali odkrywcy wzięli udział w warsztatach podczas, których w roli głównej wystąpiły balony. Zostały one wykorzystane jako narzędzie do wspólnego przeprowadzenia niezwykłych eksperymentów naukowych. Zajęcia odbyły się na Kreatywnym Placu Zabaw – w bajkowej krainie, która zachęcała do samodzielnego poznawania świata, a co za tym idzie, trenowania umiejętności obserwacji faktów, zjawisk przyrodniczych, wykonywania eksperymentów i doświadczeń, a także umiejętności formułowania wniosków i spostrzeżeń.

To był bardzo udany dzień!

Uczeń Tytus Kurat (3a) z dyplomem prezentuje się do zdjęcia.

W dniu 11 maja 2023 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Gminnych Konkursach dla klas III Szkół Podstawowych, które odbyły się w Kiełpinie. Łucja Tutkowska uczennica klasy 3b zajęła 1 miejsce w Gminnym Konkursie Ortograficznym "Walka z Bykami". Tytus Kurat uczeń klasy 3a zajął 1 miejsce w Gminnym Konkursie Matematycznym "Krzepki umysł".

Gratulujemy wyników i życzymy dalszych sukcesów!

Najlepsza uczestniczka Ogólnopolskiego Turnieju BRD (etap powiatowy, grupa II) wraz z nagrodą (rowerem) prezentuje się do zdjęcia wraz z policjantami oraz zastępcą dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach.

9 maja w naszej szkole odbyły się Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Celem turnieju są działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej, popularyzacja roweru, jako środka transportu, a także rekreacji i sportu. W tegorocznym turnieju wzięło udział 10 szkół z powiatu kartuskiego, które rywalizowały w dwóch kategoriach wiekowych. Nad całością organizowanego turnieju czuwali wizytator z Kuratorium Oświaty z Gdańska p. Elżbieta Roszkowska oraz sędziowie z Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach aspirant p. Paweł Cichosz – sędzia główny oraz aspirant p. Paweł Penkowski. Uczestnicy turnieju rywalizowali w trzech etapach składających się z testu ze znajomości przepisów w ruchu drogowym oraz skrzyżowań, przejazdu po rowerowym torze przeszkód i miasteczku ruchu drogowego, a także umiejętności praktycznych związanymi z pierwszą pomocą przedmedyczną. W poszczególnych grupach miejsca zajęły następujące szkoły:

grupa I

 1. "Mała Szkoła" w Szopie
 2. SP w Klukowej Hucie
 3. SP w Miechucinie
 4. SP Nr 2 w Kartuzach
 5. SP w Somoninie
 6. SP w Sulęczynie
 7. SP w Czeczewie

Najlepszym zawodnikiem turnieju w grupie I został – Wojciech Szczypior.

grupa II

 1. "Mała Szkoła” w Szopie
 2. SP Nr 2 w Kartuzach
 3. SP w Somoninie
 4. SP w Pomieczynie
 5. SP w Borzestowie
 6. SP w Sulęczynie
 7. SP w Stężycy
 8. SP nr 2 w Żukowie

Najlepszym zawodnikiem turnieju w grupie II został – Daria Neubauer.

Na zakończenie turnieju zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary oraz upominki, które wręczyli policjanci KPP w Kartuzach oraz wicedyrektor SP Nr 2 w Kartuzach p. Małgorzata Jaworowska. Najlepsi zawodnicy turnieju otrzymali w nagrodę rowery. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i gratulujemy wyników! Zwycięzcom życzymy powodzenia podczas eliminacji wojewódzkich.

Uczniowie z klasy 3 siedzą przy ławeczkach i rozwiązują Test Umiejętności Trzecioklasisty.

W dniach 9 i 10 maja uczniowie klas 3 pisali Test Umiejętności Trzecioklasisty. We wtorek dzieci rozwiązywały zadania z języka polskiego, a w środę z matematyki. Arkusze przygotowane były przez wydawnictwo Nowa Era. Test pozwala sprawdzić wiedzę i kompetencje uczniów na zakończenie pierwszego etapu edukacyjnego. Życzymy wszystkim uczniom wspaniałych wyników!

Delegacja szkoły (wicedyrektor szkoły p. Andrzej Karczewski, p. Kinga Kołecka - Konkol oraz uczniowie) składają kwiaty pod pomnikiem Matki Boskiej.

Po raz kolejny spotkaliśmy się w rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Tegoroczne wydarzenie wpisuje się w 100 rocznicę urodzin Kartuz. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie, poczet sztandarowy z wicedyrektorem szkoły p. Andrzejem Karczewskim oraz p. Kingą Kołecką – Konkol. Kartuskie obchody rozpoczęły się uroczystym przemarszem oraz mszą świętą w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Kazimierza. Po zakończonej mszy świętej uczestnicy uroczystości: przedstawiciele władz samorządowych, reprezentacje szkół, instytucje działające na terenie powiatu i województwa w asyście orkiestry przeszli pod pomnik Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej, gdzie złożono kwiaty.